Danh mục: Giới Thiệu

MẤT THÍNH LỰC TẦN SỐ CAO: NGUYÊN NHÂN & YẾU TỐ RỦI RO

1. Mất thính lực tần số cao là gì? Mất thính lực tần số cao gây ra các vấn đề với việc nghe âm thanh có cường độ cao. Nó cũng có thể dẫn đến các vấn đề nghe hiểu khi nói nhanh. Tổn thương cấu trúc giống như sợi tóc ở tai trong của bạn có thể gây ra loại…