Danh mục: Giới Thiệu

NGHE KÉM 1 BÊN TAI – NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH ĐIỀU TRỊ

Nghe kém một bên tai là gì? Nghe kém một bên tai (hay còn gọi là nghe kém một bên tai/điếc một bên) là tình trạng nghe kém một bên tai, xảy ra khi khả năng nghe ở một tai bình thường, trong khi khả năng nghe ở tai kia bị suy giảm ở mức độ nào đó. Nghe kém một…