PHÉP ĐO NHĨ LƯỢNG

1-s2-0-s1879729618300899-gr3
Nhĩ lượng đồ

Phép đo này cung cấp thông tin về hiện trạng hoạt động của màng nhĩ và tai giữa. Một luồng không khí nhẹ sẽ được đưa vào tai và số chuyển động của màng nhĩ để phản ứng với sự thay đổi áp suất không khí sẽ được ghi lại. Bài kiểm tra này sẽ giúp xác định nếu có một lỗ thủng nào đó trên màng nhĩ hoặc nếu có dịch / viêm ở tai giữa.

  • Giúp tính toàn vẹn của chức năng màng nhĩ và giải phẫu tai giữa.
  • Phép đo này rất cần thiết vì nó giúp phát hiện những rối loạn ở tai giữa ngay ở những người có và không có giảm thính lực.
  • Phép đo này không cần phản ứng hành vi của bệnh nhân, nó là một phép đo rất cần thiết đối với trẻ nhỏ.
xtouchtymp_mi_24_10_960x634-1-jpgqh634alaenaw960arev6a79ahash8c9b76b53539f303df8942e2969a2a17-pagespeed-ic_-xmyydqlfpj-1
Đo nhĩ lượng cho trẻ em
xmaico-mi44-2015-2-pngqh500alaenaw500areve5ddahash17abe03e0cae33f128294e1547766c0e-pagespeed-ic_-pmjns4hl4x-2
Máy đo nhĩ lượng MAICO (Đức)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *