TIẾN TRÌNH CẤY ỐC TAI ĐIỆN TỬ (OTĐT) ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Cấy OTĐT là một quá trình gồm 5 bước, trong đó phẫu thuật chỉ là một trong các bước. Kiểm tra và đánh giá Phẫu thuật Giai đoạn phục hồi Kích hoạt bộ cấy và chỉnh máy Trị liệu và phục hồi ngôn ngữ Kiểm tra và đánh giá Nếu bạn được xem là ứng …
Đọc tiếp TIẾN TRÌNH CẤY ỐC TAI ĐIỆN TỬ (OTĐT) ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?