XEM XÉT SỬ DỤNG TẤM CHE MẶT KHI TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC

Vấn đề là gì? Khi trẻ em bị khiếm thính trở lại trường học trong mùa dịch bệnh COVID vẫn đang diễn ra, các trường học đang thực hiện cơ chế để bảo vệ học sinh và giáo viên và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Hai khuyến cáo quan trọng về sức khỏe …
Đọc tiếp XEM XÉT SỬ DỤNG TẤM CHE MẶT KHI TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC