Thẻ: mat thinh luc

TAI NGHE (EARPHONE) CÓ THỂ LÀM GIẢM THÍNH LỰC

Kể từ khi Covid-19 buộc mọi người trong nhà, sự phụ thuộc vào máy tính và các thiết bị cầm tay ngày càng tăng. Làm việc tại nhà là điều bình thường mới và các cuộc họp hằng ngày diễn ra trực tuyến từ sự thoải mái khi ở nhà. Đương nhiên, mọi người đang dành nhiều thời gian hơn…